Artistieke en literaire afdeling

L131217_326_small2

De in 1847 opgerichte Cercle artistique et littéraire smolt vlak na de Tweede Wereldoorlog samen met de Cercle royal gaulois. De weelderige locatie die door de stad Brussel ter beschikking was gesteld, de Waux-Hall, werd voortaan door de beide verenigingen gedeeld.

De artistieke afdeling van de Cercle royal gaulois telt tegenwoordig ongeveer honderd leden (schilders, beeldhouwers, musici, schrijvers, beeldkunstenaars en acteurs), die actief meewerken aan de organisatie van de culturele evenementen die in de Waux-Hall plaatsvinden. Zij wil zich harmonieus integreren in het bijzonder gediversifieerde programma van de Cercle en bijdragen tot de intellectuele uitstraling ervan.

De motivatie van de afdeling is tweeledig: enerzijds wil zij de aandacht vestigen op de vele talenten die zowel op het creatieve als het uitvoerende vlak binnen haar kringen gedijen, anderzijds wil zij een opening creëren naar de culturele evenementen in de hoofdstad, het land en de Eurozone.

Diverse initiatieven illustreren dit project. Aan de hand van individuele en groepstentoonstellingen kan men kennismaken met het zeer gevarieerde oeuvre van de beeldende kunstenaars die lid waren of zijn van de Cercle. Voor literaire bijeenkomsten worden vooraanstaande auteurs, dichters of toneelschrijvers uit het Franse taalgebied uitgenodigd. Met recitals wordt een vervolg gegeven aan de betoverende sfeer van de internationale Koningin Elisabethwedstrijd voor muziek. Met een speciale prijs, de ‘Gaulois de la biographie’, beloont de afdeling om de twee jaar een auteur wiens werk wordt geselecteerd door een jury van schrijvers en critici.

Het hele jaar door worden er op artistiek vlak ook diverse andere initiatieven genomen (bezoek aan tentoonstellingen of musea, theater, lezingen in het Théâtre royal du Parc, culturele reizen, diverse concerten). Deze worden iedere maand vermeld op de activiteitenkalender. Door de hoogstaande kwaliteit en de permanente diversiteit versterken zij het unaniem erkende unieke karakter van de Cercle royal gaulois, artistique et littéraire.

De huidige voorzitter van de artistieke en literaire afdeling is Ferdinand Pire.