Wettelijke vermelding

Deze website is uitsluitend bedoeld voor privégebruik. Het gebruik van de inhoud ervan voor commerciële of openbare doeleinden is verboden.

Noch de uitgever, noch de hostingservice kan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onvolledigheden.

De Koninklijke Gallische Kring dankt de heer Michel Stockhem, lid van de artistieke afdeling, voor zijn medewerking bij het opstellen van de teksten op deze website.