Ereleden

Baron VAN DAELE (Frans)

Ere-ambassadeur. Kabinetschef van Zijne Majesteit Koning Filip.

Burggraaf Etienne DAVIGNON

Minister van Staat, Ere-ambassadeur, Oud Vicevoorzitter van de Europese Commissie

 Baron FRANCK (Jacques)

Letterkundige. Gewezen hoofdredacteur van La Libre Belgique.

De heer Valéry GISCARD d’ESTAING

Voormalig President van de Franse republiek, lid van de Académie Française, lid van de Académie Royale de Belgique

De heer Hervé HASQUIN

Ererector en erevoorzitter van de ULB. Secretaris voor het leven van de Académie Royale de Belgique.

Baron KESTELOOT (Edgar)

Ere-werkleider bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Lid van de jury van de Belgian Vocation Foundation sinds 1980. Oprichter en erevoorzitter van de natuurlijke en ornithologische reservaten van België (RNOB). Voorzitter van de Belgische Stichting voor het behoud van habitats.

De heer Georges OCTORS

Emeritus hoogleraar aan het Conservatorium van Brussel, orkestleider, emeritus muzikaal directeur van het Nationaal Orkest van België